[x]ปิดหน้าต่าง
Start by rankha.com & Powered by ## แผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิต phase 2 ##

แผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิต

บันทึกการบรรยาย สร้างสุขระดับอำเภอ ครั้งที่2

จันทร์ ที่ 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2555 admin Category1, Category2 เข้าชม : 3357

Share
การประชุมเชิงปฏิบัติการ “สร้างสุขระดับอำเภอ ครั้งที่ ๒”
ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ อาคารทรงกลม ชั้น ๒ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์
โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์
(ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐) ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

01. สร้างสุขระดับอำเภอ
ไฟล์ ppt ประกอบการบรรยาย
 

02. ประสบการณ์การพัฒนารูปแบบ และการป้องกันปัญหาเยาวชนในพื้นที่ อ.สามพราน จ.นครปฐม03. สร้างสุขในเยาวชนและครอบครัว ป้องกันปัญหาตั้งครรภ์ในเยาวชน

ไฟล์ ppt ประกอบการบรรยาย


0405 โปรแกรมสร้างสุขผุ้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง06 สร้างสมดุลชีวิตเทคนิคการเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ0708 การสนับสนุนทุนโครงการ


More Comment