[x]ปิดหน้าต่าง
Start by rankha.com & Powered by ## แผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิต phase 2 ##

แผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิต

เครือข่ายแม่ไทยในยุโรป

ดูกระทู้ทั้งหมด   ตั้งกระทู้ใหม่  

15 Feb 2010 admin Category1, Category2 13 comments

กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 ->  
 • 1


 •    : ปักหมุด   : HOT   : มีรูปประกอบ   : มีไฟล์แนบ  : กระทู้ถูกล้อก
  รูปภาพ หัวข้อ (อ่าน/ตอบ) โดย
  00007 : อบรม กศน. ๒ – ๖ สิงหาคม (อยุธยา)
  7 / มิ.ย. / 2554
  (36,230/14) 
  แผนกประชาสัมพันธ์ เครือข่ายหญิงไทยในยุโรป
  00015 : สัมมนา “สะกิด (ใจ) สักนิด… ให้คิดถึงลูก”
  7 / มิ.ย. / 2554
  (10,589/1) 
  แผนกประชาสัมพันธ์ เครือข่ายหญิงไทยในยุโรป
  00013 : จดหมายข่าวประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
  7 / มิ.ย. / 2554
  (8,005/1) 
  นงลักษณ์ ใจสงฆ์ เทร็พพ์
  00014 : ขอเชิญทุกท่านร่วมงานประเพณีสงกรานต์และสัมมนาประจำปี พ.ศ. 2554
  7 / มิ.ย. / 2554
  (7,457/0) 
  ชมรมวัฒนธรรมไทยในตรีเวเนโต้ อิตาลี
  00012 : แนะนำภาคีสมาชิกใหม่ของเครือข่ายหญิงไทยในยุโรป
  7 / มิ.ย. / 2554
  (10,647/3) 
  แผนกประชาสัมพันธ์ เครือข่ายหญิงไทยในยุโรป
  00011 : รายชื่อภาคีองค์กรของเครือข่ายหญิงไทยในยุโรป
  7 / มิ.ย. / 2554
  (11,008/1) 
  แผนกประชาสัมพันธ์ เครือข่ายหญิงไทยในยุโรป
  00010 : จดหมายข่าวจากเครือข่ายหญิงไทยในยุโรป ประจำเดือนพฤศจิกายน
  7 / มิ.ย. / 2554
  (7,111/0) 
  แผนกประชาสัมพันธ์ เครือข่ายหญิงไทยในยุโรป
  00009 : จดหมายข่าวจากเครือข่ายหญิงไทยในยุโรป ประจำเดือนตุลาคม
  7 / มิ.ย. / 2554
  (7,304/0) 
  แผนกประชาสัมพันธ์ เครือข่ายหญิงไทยในยุโรป
  00008 : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรให้คำแนะนำและช่วยเหลือแรงงานไทยในยุโรป
  7 / มิ.ย. / 2554
  (6,949/0) 
  แผนกประชาสัมพันธ์ เครือข่ายหญิงไทยในยุโรป
  00006 : จดหมายข่าวของเครือข่ายหญิงไทยในยุโรป โครงการเยาวชนคืนถิ่น
  7 / มิ.ย. / 2554
  (7,222/0) 
  แผนกประชาสัมพันธ์ เครือข่ายหญิงไทยในยุโรป
  00005 : การคุ้มครองดูแลหญิงไทยในต่างประเทศ
  30 / มี.ค. / 2554
  (7,755/0) 
  กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ
  00003 : ยินดีต้อนรับสู่เครือข่ายการใช้สื่อ ศูนย์การเรียน กศน.อาเรนสบวร์ก
  12 / ก.ย. / 2552
  (7,405/0) 
  สมาชิก Narongrit Dot Net  admin

  More Comment