[x]ปิดหน้าต่าง
Start by rankha.com & Powered by ## แผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิต phase 2 ##

บทความ (Article)

 
  

10 / ก.ค. / 2555 : สื่อการเรียนรู้

(กล้า) คุยกับลูกวัยรุ่นเรื่องเพศ

(กล้า) คุยกับลูกวัยรุ่นเรื่องเพศ เป็นสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบละครสั้น สำหรับพ่อแม่นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อให้พ่อแม่ได้เรียนรู้ เกิดแรงจูงใจและมั่นใจในการพูดคุยกับลูกเรื่องเพศ  [เข้าชม 9615 ]
 Rating :
 • Currently 1.82/5
4 / เม.ย. / 2555 : สื่อการเรียนรู้

เพลงถามชีวิต

เพลงเต็มขอสื่อเสียง ถามชีวิต  [เข้าชม 4225 ]
 Rating :
 • Currently 2.04/5
16 / ธ.ค. / 2554 : ผนึกกำลังร่วมใจ สู้ภัยน้ำท่วม

จำเป็นแค่ไหน ที่ต้องใช้ยาคลายเครียด

ความเครียดเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต ช่วยกระตุ้นให้ร่างกายและจิตใจเตรียมพร้อมจัดการกับปัญหาที่ผ่านเข้ามา แต่หากคนเรามีความเครียดมากและนานเกินไป ก็จะส่งผลเสียต่อทั้งร่างกายและจิตใจ โดยความเครียดที่รุนแรง และเรื้อรังจะส่งผลให้ระบบภูมิคุ้มกันทำงานลดลง ทำให้เจ็บป่  [เข้าชม 4288 ]
 Rating :
 • Currently 1.75/5
16 / ธ.ค. / 2554 : ผนึกกำลังร่วมใจ สู้ภัยน้ำท่วม

ดูแลใจลูกหลาน หลังน้ำลด

หลังน้ำลด เด็กแต่ละคนมีสภาพจิตใจและปัญหาที่ต้องการการดูแลแตกต่างกัน เด็กที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดปัญหาทางจิตใจ คือ เด็กที่ญาติเสียชีวิต ประสบเหตุอันตรายขณะน้ำท่วม ครอบครัวประสบปัญหาในการฟื้นฟูหลัง  [เข้าชม 2644 ]
 Rating :
 • Currently 1.95/5
16 / ธ.ค. / 2554 : ผนึกกำลังร่วมใจ สู้ภัยน้ำท่วม

ดูแลผู้สูงอายุหลังน้ำลด

ช่วงน้ำขึ้นและน้ำท่วมขัง เราได้ยินเสมอว่า ผู้สูงอายุไม่ยอมออกจากบ้าน ทำให้ลูกหลานลำบากใจ บางครอบครัวถึงกับทะเลาะกัน ทั้งที่ต่างฝ่ายต่างรักและห่วงใยกัน เมื่อน้ำลด การดูแลผู้สูงอายุยังคงมีแง่มุมที่น่ารู้  [เข้าชม 3519 ]
 Rating :
 • Currently 2.04/5
16 / ธ.ค. / 2554 : ผนึกกำลังร่วมใจ สู้ภัยน้ำท่วม

ดูแลใจคนว่างงาน

งานเป็นแหล่งรายได้ของคนเรา และยังเปิดโอกาสให้เราได้ใช้ศักยภาพ เพื่อสร้างความสำเร็จที่ภาคภูมิใจ นอกจากนี้ งานยังมอบสังคมและเพื่อนฝูง และความมั่นคงในการดำรงชีวิต  [เข้าชม 2547 ]
 Rating :
 • Currently 1.90/5
16 / ธ.ค. / 2554 : ผนึกกำลังร่วมใจ สู้ภัยน้ำท่วม

จัดการกับภาพฝังใจ

ภัยพิบัติ เช่น น􀄑ำท่วม ดินถล่ม อาจทำให้ผู้ประสบภัยตื่นตระหนกและหวาดกลัวอย่างรุนแรง เกิดภาพฝังใจ จากเหตุการณ์ที่เป็นอันตราย คุกคามชีวิตและความปลอดภัย เช่น ภาพน้ำไหลบ่าเข้าท่วมบ้านอย่างรวดเร็ว  [เข้าชม 2928 ]
 Rating :
 • Currently 2.09/5
16 / ธ.ค. / 2554 : ผนึกกำลังร่วมใจ สู้ภัยน้ำท่วม

ดับความโกรธอย่างสร้างสรรค์ หลังน้ำลด

เหตุการณ์น􀄑ำท่วมครั􀄉งใหญ่ที่เกิดขึ้น นอกจากจะทำให้ผู้ประสบภัยรู้สึกเครียด วิตกกังวล หรือเศร้าเสียใจจาก ความสูญเสียแล้ว ยังอาจกระตุ้นให้รู้สึกโกรธขึ้นได้ หลายคนไม่ได้อยากโกรธ แต่ก็หยุดความโกรธของตัวเองไม่ได้  [เข้าชม 2518 ]
 Rating :
 • Currently 1.95/5
16 / ธ.ค. / 2554 : ผนึกกำลังร่วมใจ สู้ภัยน้ำท่วม

นอนไม่หลับ

ปัญหาชีวิตอาจทำให้หลายคนวิตกกังวล คิดมาก นอนไม่หลับ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากปัญหานั้นมีความยุ่งยาก ซับซ้อน ยากแก่การแก้ไข  [เข้าชม 3049 ]
 Rating :
 • Currently 1.95/5
16 / ธ.ค. / 2554 : ผนึกกำลังร่วมใจ สู้ภัยน้ำท่วม

เริ่มใหม่...อย่างไรดี

หลังน้ำท่วมครั้งใหญ่ผ่านไป บางคนไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นตรงไหนดี ทำอะไรไม่ถูก รู้สึกสับสน ก่อนอื่นควรตั้งสติ ทำใจให้สงบ ตัดใจกับสิ่งที่สูญเสียไปแล้ว เมื่อจิตใจสงบ ย่อมทำใจยอมรับ และพร้อมเผชิญกับป  [เข้าชม 3327 ]
 Rating :
 • Currently 1.93/5
16 / ธ.ค. / 2554 : ผนึกกำลังร่วมใจ สู้ภัยน้ำท่วม

ทำใจอย่างไร กับความสูญเสีย

ภัยพิบัติทางธรรมชาติย่อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินเป็นธรรมดา แต่จะมากหรือน้อยย่อมขึ้น กับความรุนแรงของเหตุการณ์ การเตรียมป้องกัน และความสามารถในการจัดการเมื่อภัยพิบัติมาถึง  [เข้าชม 2901 ]
 Rating :
 • Currently 2.06/5
15 / ธ.ค. / 2554 : ผนึกกำลังร่วมใจ สู้ภัยน้ำท่วม

เคล็ดลับการคืนดีกันในครอบครัว

ครอบครัวอยู่ร่วมกัน ย่อมมีเรื่องที่คิดต่างกัน มีเวลาที่ขัดแย้งกันเป็นธรรมดา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเวลา ที่ต่างฝ่ายต่างก็เครียดและรู้สึกกดดัน เช่นในกรณีน้ำท่วมใหญ่ที่ผ่านมา  [เข้าชม 3920 ]
 Rating :
 • Currently 1.91/5
14 / ธ.ค. / 2554 : สื่อการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้ เรื่อง เติมเต็มความเข้มแข็งทางใจ

ผลิตโดย แผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิตเพื่อสุขภาวะสังคมไทย ภายใต้การบริหารของ นายแพทย์ประเวช ตันติพิวัฒนสกุล โดยได้รับการสนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) , กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ)  [เข้าชม 16129 ]
 Rating :
 • Currently 1.76/5
17 / มิ.ย. / 2554 : การสร้างเสริมความเข้มแข็งทางใจ

บทที่ 1 รู้สึกดีกับตัวเอง

แนะนำเบื้องต้น 5.14 นาที, สาธิตการดำเนินกลุ่ม, ทักษะความสามารถของผู้ดำเนินการกลุ่ม, ฝึกการหายใจทางช่องท้อง  [เข้าชม 4284 ]
 Rating :
 • Currently 1.99/5
9 / มี.ค. / 2554 : ผลการใ้ช้สื่อ

สธ.ความเข้มแข็งทางใจ_เรื่องเล่า - ฆ่าตัวตาย

สธ.ความเข้มแข็งทางใจ_เรื่องเล่า - ฆ่าตัวตาย  [เข้าชม 2429 ]
 Rating :
 • Currently 1.97/5
9 / มี.ค. / 2554 : ผลการใ้ช้สื่อ

สพฐ_ความเข้มแข็งทางใจ_สัมภาษณ์เดี่ยว_นักเรียน 1

สพฐ_ความเข้มแข็งทางใจ_สัมภาษณ์เดี่ยว_นักเรียน 1  [เข้าชม 2477 ]
 Rating :
 • Currently 2.01/5

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
 • 1