[x]ปิดหน้าต่าง
Start by rankha.com & Powered by ## แผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิต phase 2 ##

แผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิต

(กล้า) คุยกับลูกเรื่องเพศ

0000-00-00 00:00:00 admin book กล้า คุยกับลูก หน้าคู่, Category2 7299 view

❤ (กล้า) คุยกับลูกวัยรุ่นเรื่องเพศ เป็นสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบละครสั้น สำหรับพ่อแม่นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อให้พ่อแม่ได้เรียนรู้ เกิดแรงจูงใจและมั่นใจในการพูดคุยกับลูกเรื่องเพศ
❤ ละคร (กล้า) คุยกับลูกวัยรุ่นเรื่องเพศ มีจำนวน 4 ตอน นำเสนอสถานการณ์ที่พบบ่อย ได้แก่
แอบคบเพื่อนต่างเพศ แอบดูคลิปโป๊ แต่งตัวโป๊ และมีเพศสัมพันธ์
❤ สื่อเรียนรู้ชุดนี้ได้รับการออกแบบให้ใช้งานได้ง่าย ไม่ต้องอาศัยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาในการ
ดำเนินการ ไม่ต้องมีการอบรมผู้ใช้สื่อ อย่างไรก็ตาม ผู้ทำหน้าที่จัดเวทีการเรียนรู้ (วิทยากรกระบวนการ) ควรศึกษาคู่มือและชมละครแต่ละตอน เลือกละครตอนที่เหมาะกับกลุ่มพ่อแม่ และดำเนินการตามขั้นตอนที่แนะนำ
❤ ละครแต่ละตอนนำเสนอเรื่องราวพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นในมุมมองของพ่อแม่ มีช่วงหยุดเพื่อให้
พ่อแม่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กลางเรื่องและท้ายเรื่อง ซึ่งเครื่องเล่นจะหยุดโดยอัตโนมัติ และมีข้อความคำถาม
ปรากฏขึ้น เพื่อให้พ่อแม่มีเวลาพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างกันตามประเด็นคำถามที่กำหนดไว้
❤ วิทยากรกระบวนการควรจัดเวลาให้พ่อแม่ได้แลกเปลี่ยนกันเองอย่างเพียงพอ เพราะการแลกเปลี่ยนระหว่างกัน คือส่วนสำคัญของกระบวนการเรียนรู้
❤ เมื่อการแลกเปลี่ยนดำเนินไปพอสมควร จึงดำเนินการต่อโดยคลิกปุ่ม “เล่นต่อ”
❤ วิทยากรกระบวนการ อาจช่วยตั้งคำถามเพิ่มเติมตามแนวทางที่ระบุไว้ แต่ต้องไม่เน้นการตอบคำถาม
จนทำให้พ่อแม่ขาดการมีส่วนร่วม ไม่ควรบรรยายเนื้อหาเพิ่มเติมจนทำให้พ่อแม่เสียโอกาสในการเรียนรู้และ
สร้างความเชื่อมั่นในศักยภาพของตน
❤ ก่อนเปิดชมละครทุกตอน มีตัวเลือกในการช่วยเปิดประเด็นการเรียนรู้ ด้วยสื่อ “เตรียมใจ ...คุยกับลูกวัยรุ่นเรื่องเพศ” ซึ่งวิทยากรกระบวนการอาจพิจารณาเลือกเปิดให้พ่อแม่รับชมหรือไม่ก็ได้
❤ ละครตอนที่ 1 - 3 มีตัวเลือกในการรับชม “หลักการคุยกับลูกวัยรุ่นเรื่องเพศ” ในช่วงท้ายหลังจากจบการเรียนรู้ประจำตอน ซึ่งจะเปิดให้พ่อแม่รับชมหรือไม่ก็ได้ ขึ้นกับการพิจารณาของวิทยากรกระบวนการ
แต่สำหรับละครตอนที่ 4 กำหนดให้การชม “หลักการคุยกับลูกวัยรุ่นเรื่องเพศ” เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ประจำตอน
❤ ท้ายคู่มือเล่มนี้แนบแผ่นซีดีบรรจุใบความรู้ และใบงานสำหรับพ่อแม่ ในรูปแบบ PDF File ขนาด A4 จำนวน 2 หน้า ซึ่งวิทยากรกระบวนการสามารถพิมพ์ (Print) และสำเนา (Copy) แจกผู้ปกครองได้ตามความเหมาะสม
สื่อทั้งหมดของโครงการนี้ มีทั่งหมด 7
     1 .  book กล้า คุยกับลูก หน้าคู่
     2 .  book กล้า คุยกับลูก หน้าเดี่ยว
     3 .  คุยกับลูกเรื่องเพศ ตอน หมายเลขที่่ท่านเรียก ไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้
     4 .  คุยกับลูกเรื่องเพศ ตอน อยากดู...
     5 .  ตอนที่ 3 (หนู) คิดไม่ถึง
     6 .  ตอนที่ 4 ลอง
     7 .  เตรียมใจ...คุยกับลูกวัยรุ่นเรื่องเพศ
     8 .  หลักการคุยกับลูกวัยรุ่นเรื่องเพศ
 


        แผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิตขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ให้ความสนใจสื่อการเรียนรู้และนำสื่อการเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ ท้ายนี้ขออวยพรให้ทุกท่านได้รับประโยชน์และเรียนรู้อย่างเต็มที่ และเตรียมพบกับสื่อการเรียนรู้/คู่มือ ฉบับใหม่ ผลิตใหม่ เรื่องใหม่ ต่อไป ภายในปี พ.ศ. 2554-2555

More Comment