[x]ปิดหน้าต่าง
Start by rankha.com & Powered by ## แผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิต phase 2 ##

แผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิต

ดับความโกรธอย่างสร้างสรรค์ หลังน้ำลด

0000-00-00 00:00:00 admin ดับความโกรธอย่างสร้างสรรค์ หลังน้ำลด, Category2 6545 view

ชื่อสื่อ
ดับความโกรธอย่างสร้างสรรค์ หลังน้ำลด
รายละเอียด
  เหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้น นอกจากจะทำให้ผู้ประสบภัยรู้สึกเครียด วิตกกังวล หรือเศร้าเสียใจจากความสูญเสียแล้ว ยังอาจกระตุ้นให้รู้สึกโกรธขึ้นได้ หลายคนไม่ได้อยากโกรธ แต่ก็หยุดความโกรธของตัวเองไม่ได้
โดย webmaster
 
กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างก่อนทำการดาวน์โหลด
Email :
Use For :
 


        แผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิตขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ให้ความสนใจสื่อการเรียนรู้และนำสื่อการเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ ท้ายนี้ขออวยพรให้ทุกท่านได้รับประโยชน์และเรียนรู้อย่างเต็มที่ และเตรียมพบกับสื่อการเรียนรู้/คู่มือ ฉบับใหม่ ผลิตใหม่ เรื่องใหม่ ต่อไป ภายในปี พ.ศ. 2554-2555

More Comment