[x]ปิดหน้าต่าง
Start by rankha.com & Powered by ## แผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิต phase 2 ##

แผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิต

ตั้งสติ ท่ามกลางสถานการณ์ที่น่าตระหนก

2011-10-31 15:35:22 admin ตั้งสติ ท่ามกลางสถานการณ์ที่น่าตระหนก, Category2 6594 view

ชื่อสื่อ
ตั้งสติ ท่ามกลางสถานการณ์ที่น่าตระหนก
รายละเอียด
  ตั้งสติ ท่ามกลางสถานการณ์ที่น่าตระหนก
โดย webmaster@jitdee.com
 
กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างก่อนทำการดาวน์โหลด
Email :
Use For :
 


        แผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิตขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ให้ความสนใจสื่อการเรียนรู้และนำสื่อการเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ ท้ายนี้ขออวยพรให้ทุกท่านได้รับประโยชน์และเรียนรู้อย่างเต็มที่ และเตรียมพบกับสื่อการเรียนรู้/คู่มือ ฉบับใหม่ ผลิตใหม่ เรื่องใหม่ ต่อไป ภายในปี พ.ศ. 2554-2555

More Comment